Оголошення ро проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кобеляцької районної ради Полтавської області

Кобеляцька районна рада відповідно до розпорядження голови районної ради від 03.09.2020 № 53 оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади директора Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кобеляцької районної ради Полтавської області

Найменування закладу освіти: Василівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Кобеляцької районної ради Полтавської області

Місцезнаходження закладу: вул. Центральна, 2, с. Василівка, Кобеляцький район, Полтавська область;

Найменування посади: Директор Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кобеляцької районної ради Полтавської області.

Умови оплати праці: Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

Кваліфікаційні вимоги:

Посаду директора закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра  та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) з 04.09.2020 року по 23.09.2020 року з 08.00 до 17.00 включно до конкурсної комісії за адресою: вул. Шевченка, 15/27, м. Кобеляки, Полтавська область (перший поверх, каб.№4) відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Кобеляцької районної ради Полтавської області, затвердженого рішенням  першого пленарного засідання тридцять першої сесії районної ради сьомого скликання від 23.10.2019 № 10, такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі встановленого зразка;
 • згоду  на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  встановленого зразка;
 • автобіографію  та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (медичні довідки за формами № 122-2/о та № 140/о);
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії (за наявності таких);
 • інші документи на розсуд заявника (перспективний план розвитку навчального закладу, розроблений за такими критеріями: новації щодо управлінської діяльності  з вирішенням ключових проблем закладу, шляхів покращення матеріально-технічної бази, раціонального використання ресурсів закладу, створення сучасних умов організації освітнього процесу тощо на два роки і шість років. Перспективний план розвитку навчального закладу на 6 років не подається особами, передпенсійного та пенсійного віку (передпенсійний вік в розумінні цього Порядку є вік особи за 2 роки до досягнення нею пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);
 • Інформацію про особисту адресу електронної пошти та номер контактного телефону для зворотного зв’язку.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Особа пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії.

Кінцевий термін подання документів: 17.00 год.  23.09.2020 року.
Упродовж п’яти  робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • визначає перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі, оприлюднює їх на вебсайті районної ради та визначає дати проведення етапів конкурсу.

Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перший етап передбачає проведення письмового тестування  за тестовими завданнями відкритої форми для перевірки  на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та  письмового  вирішення ситуаційного завдання.

На другому етапі конкурсу здійснюється презентація кандидатом перспективного плану розвитку закладу,  а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Контактна особа – Федоренко Оксана Миколаївна, головний спеціаліст (юрист) відділу нормативно-правового, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ради та управління майном виконавчого апарату районної ради, телефон (0343)3-16-70, електронна адреса radakob_mayno@ukr.net