Інформує Кременчуцьке управління Головного управління ДПС у Полтавській області

ДО БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ ПО КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ УПРАВЛІННЮ ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ МОБІЛІЗОВАНО ПЛАТЕЖІВ У СУМІ 1 МЛРД. 72 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ.
За січень-лютий 2020 року до бюджетів усіх рівнів по Кременчуцькому управлінню ГУ ДПС у Полтавській області мобілізовано платежів у сумі 1 млрд. 72,0 мільйони гривень.
До державного бюджету зібрано платежів у сумі 488,8 млн. грн, що на 34,5 млн. грн або на 7,6% більше відповідного періоду минулого року.
У розрізі основних бюджетоформуючих податків державного бюджету збір склав: ПДВ – 187,4 млн.грн, податку та збору на доходи фізичних осіб – 136,6 млн.грн, у тому числі по військовому збору – 19,7 млн.грн, рентній платі за користування надрами – 114,0 млн.грн, по податку на прибуток – 21,8 млн.грн, екологічному податку – 24,9 млн. гривень.
Збільшення надходжень за 2 місяці 2020 року у порівнянні з минулим роком забезпечено по основних бюджетоформуючих податках, а саме: по ПДВ – на 32,1%, податку та збору на доходи фізичних осіб – на 5,9%, екологічному податку – на 20,5 %, рентній платі за спеціальне використання води – на 22,7 відсотки.
За січень-лютий 2020 року до місцевих бюджетів платниками Кременчуцького управління сплачено 583,2 мільйони гривень. У порівнянні з в.п.м.р. надходження збільшилися на 26,1 млн. грн або на 4,7 відсотки.

ДОХОДИ ГРОМАДЯН: ВІД «ДРУГОГО ПРОДАЖУ» НЕРУХОМОГО МАЙНА ВПРОДОВЖ РОКУ СПЛАЧУЄТЬСЯ ПОДАТОК
Відповідно до п. 172.1 ст. 172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.
Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину. Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.
Згідно з п. 172.2 ст. 172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 ПКУ, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ст. 172, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ (5 %). У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва.
Пунктом 172.3 ст. 172 ПКУ передбачено, що дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до Закону України від 12.07.2001 р. № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» із змінами і доповненнями, та зареєстрованої в єдиній базі даних звітів про оцінку.
При обміні об’єкта нерухомості на інший (інші) дохід платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого майна, визначеного: у абзаці першому п. 172.1 ст. 172 ПКУ, не оподатковується; у п. 172.2 ст. 172 ПКУ, оподатковується за ставкою 5 %. Під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна (зареєстрованої відповідно до п. 172.3 ст. 172 ПКУ) та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленому розділом IV ПКУ для податкового розрахунку (п. 172.4 ст. 172 ПКУ).
Відповідно до п. 172.5 ст. 172 ПКУ сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи: а) особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, – до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни; б) особою, у власності якої перебував об’єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно.
Фізична особа зобов’язана відобразити дохід від такого відчуження у річній податковій декларації. У разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомості, за яким сплачено податок, платник податку має право на повернення надміру сплаченої суми податку на підставі податкової декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку (п. 172.6 ст. 172 ПКУ).
Якщо ж стороною договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомого майна є юридична особа чи фізична особа — підприємець, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну).
Під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості, крім їх успадкування та дарування.
Задекларувати доходи від продажу майна необхідно не пізніше 30.04.2020 р.

НАДАЄТЕ МАЙНО В ОРЕНДУ – ЗАДЕКЛАРУЙТЕ ДОХОДИ!
Кременчуцьке управління звертає увагу: якщо громадяни надають в оренду житлову чи іншу нерухомість, а також рухоме майно, то отримані доходи необхідно задекларувати.
Відповідно до вимог статей 164.2.5 та 170.1 ПКУ, доходи, отримані від здачі в оренду не лише житлових приміщень, але й гаражів, дачних будинків, присадибних та інших земельних ділянок підлягають декларуванню. Якщо нерухомість або інше майно орендує юридична особа або фізична особа – підприємець, то податковим агентом є орендатор. Він повинен утримати та перерахувати до бюджету податок за ставкою 18%. Якщо ж нерухомість здається фізичній особі, то податок за ставкою 18% сплачує орендодавець.
Також, оподаткуванню підлягають доходи, отримані від здавання в оренду автотранспорту та іншого рухомого майна.
Нагадаємо, декларації про майновий стан і доходи громадяни повинні подавати до ДПІ за місцем своєї податкової адреси.
Запрошуємо декларантів, які надають в оренду майно, до Центрів обслуговування платників за місцем свого проживання, де вони можуть отримати безоплатну консультацію щодо порядку заповнення декларації про майновий стан і доходи.

ЧЛЕНИ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: КОЛИ МАЮТЬ СТАВАТИ НА ОБЛІК ЯК ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ?
Кременчуцьке управління нагадує, що члени фермерського господарства (далі — ФГ), якщо вони не є особами, які підлягають страхуванню на інших підставах, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах як платники єдиного внеску.
Ця норма не поширюється на членів ФГ, які є застрахованими особами, тобто є найманими працівниками або фізичними особами — підприємцями.
Обов’язок щодо постановки на облік не поширюється на членів ФГ, які отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і отримують пенсію або соціальну допомогу.
У разі зміни (втрати) членом ФГ статусу застрахованої особи або статусу особи з інвалідністю, або припинення виплати соціальної допомоги, такий член ФГ повинен стати на облік у контролюючому органі як платник єдиного внеску.
Для взяття на облік платником єдиного внеску членам ФГ слід подати до контролюючого органу за місцем проживання заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 12-ЄСВ згідно з додатком 2 до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 р. № 1162 (далі – Заява).
Заяву та підтвердні документи стосовно дати набуття членства у ФГ (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермерського господарства, тощо) члени ФГ подають протягом 10 календарних днів після внесення змін до установчих документів ФГ — п. 3 розділу ІІІ Порядку №1162. Така Заява повинна бути додатково підписана головою ФГ.
Контролюючий орган наступного робочого дня з дня взяття на облік членів ФГ безоплатно надсилає (вручає) їм повідомлення про взяття на облік за формою №2-ЄСВ згідно з додатком 3 до Порядку № 1162.

В ПОДАТКОВІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ ПІДПРИЄМЦІ МАЮТЬ ЗАЗНАЧАТИ НЕ ЛИШЕ ДОХОДИ ВІД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЬНОСТІ, А Й ІНШІ СВОЇ ДОХОДИ
Кременчуцьке управління повідомляє, що фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування повинна подавати за результатами календарного року податкову декларацію, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, в тому числі відомості про нерухоме та рухоме майно.
Зокрема, відповідно до п.п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами і доповненнями фізичні особи – підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року.
Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності ПКУ, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи за станом на дату державної реєстрації підприємцем.
Фізичні особи – підприємці подають річну податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Граничний термін подання такої декларації за звітний 2019 рік – 10.02.2020 року.
Відповідно до п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу фізичні особи – підприємці у податковій декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.
Форма податкової декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177) .
Відповідно до п. 8 розд. IІІ Інструкції у відомостях про власне майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду, емфітевзис):
– зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна.
Кожній категорії об’єктів майна призначається окремий номер: 1 – земельні ділянки; 2 – житлові будинки; 3 – квартири; 4 – садові (дачні) будинки; 5 – гаражі; 6 – водойми; 7 – автомобілі легкові; 8 – автомобілі вантажні (спеціальні); 9 – водні транспортні засоби; 10 – повітряні судна; 11 – мотоцикли (мопеди); 12 – інше нерухоме (рухоме) майно;
– кожний об’єкт майна відображається платником податку окремо із зазначенням у графі:
1 – коду рядка;
2 – номера категорії об’єктів;
3 – місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (країна, адреса) або марки (моделі) рухомого майна;
4 – року набуття права власності/року випуску (для рухомого майна);
5 -– загальної площі нерухомого майна (значення вказується у квадратних метрах);
6 – значення власної частки в загальній площі нерухомого майна;
7 – відмітки про надання майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) (вказується позначкою «х»).