Чи можуть вас виселити з власного житла?

Право на житло є одне з невід’ємних прав людини, яке захищається Конституцією та законами України. Проте, існують випадки коли особа може бути виселена. Детальніше про них у статті.

Житло – будь-яке приміщення, яке знаходиться в постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення.

Проте, законодавство України виділяє випадки, у разі настання яких особа може бути виселена з житла. Відповідно до статті 116 Житлового кодексу України можна вважати, що виселення без надання іншого житлового приміщення наймача або інших осіб, за дії яких наймач відповідає настає у разі якщо: житло використовується не за призначенням, руйнується або псується, систематично порушуються права та інтереси сусідів, дане житлове приміщення зайнято не законно, визнано, що ордер на приміщення недійсний внаслідок вчинення особами, що його отримали неправомірних.

Пам’ятайте, що виселення з житлових приміщень відбувається відповідно до закону добровільно або в судовому порядку, проте є певні особливості, які стосуються виселення з гуртожитків та з службового житла, яке може бути як з наданням іншого приміщення, так і без такого надання.

Статтею 125 Житлового кодексу України передбачено перелік осіб, які не можуть бути виселені без надання іншого житлового приміщення, до таких осіб належать: інваліди війни та інші інваліди з числа військовослужбовців, рядового і начальницького складу органів МВС, учасники Другої світової війни, сім’ї військовослужбовців, в тому числі тих, які загинули чи пропали безвісти при виконанні службових обов’язків, особи, які звільнені з посади у зв’язку з якою їм надано житло, проте продовжують працювати на даному підприємстві, особи, яких звільнено через скорочення штату чи у зв’язку з ліквідацією підприємства, пенсіонери, члени сім’ї померлого працівника, особи з інвалідністю, яка була отримана внаслідок нещасного випадку на підприємстві чи професійного захворювання, а також одинокі особи з неповнолітніми дітьми, що проживають разом з ними.
Що стосується гуртожитку, то якщо приміщення було надано особам, які працюють за строковим трудовим договором, на сезонних чи тимчасових, а також особи, що вчились у навчальних закладах, які припинили роботу чи закінчили навчання виселяються без надання іншого жилого приміщення. Інші працівники, які поселилися в гуртожитку у зв’язку з роботою можуть бути виселенні без надання іншого житла в разі звільнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни або вчинення злочину. Якщо жодних з вище перелічених підстав не має, особу може бути виселено з гуртожитку лише з наданням іншого житлового приміщення.

У випадку знесення чи переобладнання житлового будинку у нежитловий, чи в разі загрози будинку обвалом, особи, особам, які підлягають виселенню повинна бути надана інша житлова площа.

За отриманням консультації та захистом своїх прав можна звертатися до Кобеляцького бюро правової допомоги за адресою: м. Кобеляки, вул. Батиря, буд. 6 або зателефонувати (05343) 3-43-74