До уваги мешканців Кобеляцького району!

На вимогу ч. 4 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» повідомляємо про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки під час розробки

«Внесення змін до генерального плану с.Красне Кобеляцького району Полтавської області з розробкою детального плану території кварталу, обмеженого вулицями Миру, Степовою та місцевими проїздами для визначення можливості розміщення об’єкту сонячної енергетики»,

що відіграє роль у забезпечені ефективності системи СЕО в цілому, згідно Наказу міністерства екології та природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 року та у відповідності до Закону України про стратегічну екологічну оцінку.

Заяву розміщено на офіційному сайті Кобеляцької районної ради (radakob@ukr.net).  Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містить інформацію про:

1) замовника;

2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

3) те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

4) ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;

6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Із заявою та матеріалами генерального плану можна ознайомитись у Красненській сільській раді (адреса: Красненська сільська рада Кобеляцького району Полтавської області, с.Красне, вул.Вишнева,28А).