Оголошення про формування списку присяжних для Кобеляцького районного суду Полтавської області

Відповідно до вимог ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на підставі подання №03/720/2018-вих від 12.02.2018 Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, з метою забезпечення належного здійснення судочинства на території Кобеляцького району Кобеляцька районна рада формує список присяжних для Кобеляцького районного суду Полтавської області.

Присяжними можуть бути громадяни України, що досягли тридцятирічного віку і постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, а також які відповідають вимогам ст.65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та дали згоду бути присяжними.

Не підлягають включенню до списків присяжних громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
3) які мають незняту чи непогашену судимість;
4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;
5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;
7) особи, які не володіють державною мовою.

Усіх бажаючих бути присяжними просимо звертатися до 20 вересня 2018 року у Кобеляцьку районну раду за адресою: 39200, м. Кобеляки, вул..Шевченка 15/27 (відділ нормативно-правового, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ради та управління майном), тел.3-49-21 та подати такі документи:
1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Кобеляцького районного суду Полтавської області (див. зразок).
2. Ксерокопію паспорта громадянина України (1 – 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата).
3. Копію ідентифікаційного коду.
4. Довідку з місця роботи або копію трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна.
5. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
6. Документ, що підтверджує відсутність факту накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення протягом останнього року.
7. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.
8. Згоду на обробку персональних даних.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Голові Кобеляцької районної ради
Кішінському В.І.
____________________
____________________
Проживаю за адресою:
____________________
____________________
Тел: ________________

ЗАЯВА

Прошу включити мене до списку присяжних Кобеляцького районного суду Полтавської області, відповідно до ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Інформую, що обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя, відсутні.
Надаю згоду на використання та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

До заяви додаю:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

«_____» ___________ 2018р.                                                                                                                              ____________________