Інформує Кобеляцьке бюро правової допомоги

Як виписати особу з квартири примусово?

Поширена ситуація – особа не проживає за адресою реєстрації, однак добровільно зніматись з реєстрації не хоче, чим створює власнику квартири певні перешкоди в розпорядженні квартири.

Якщо така особа не є власником зазначеної квартири і не проживає там (у тому числі, якщо вона проживає за кордоном), законодавством передбачена можливість примусового зняття її з реєстрації.

Зокрема, ст. 41 Конституції України та ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантують принцип непорушності права приватної власності. Це означає, що кожен має право безперешкодно користуватися своїм майном, розпоряджатися ним, вчиняти щодо свого майна будь-які угоди, незалежно від бажання інших.

Право власника вільно володіти, користуватися й розпоряджатися своїм майном передбачене також част.1 ст. 317 Цивільного кодексу України.

Ст. 316 цього ж Кодексу визначає можливість здійснення такого права на майно за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Водночас, у ст. 319 ЦК України міститься теза про те, що право власності є непорушним і ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Таким чином, законодавство надає власнику майна право вимагати усунення будь-яких порушень його прав. Зазначимо, що способи захисту права власності визначені у ст. 16, 386, 391 ЦК України. Зокрема, ст. 16 ЦК України передбачає право кожної особи на звернення до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ст. 386 ЦК України, власник, право власності якого порушується іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення особою певних дій з метою припинення або запобігання відповідному порушенню. Також власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном (ст. 391 ЦК України). Ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» закріплює норму про те, що зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі судового рішення про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Зазначимо, для примусового зняття особи з реєстрації місця проживання, власник квартири може звернутись до ЦНАП або до виконавчого органу сільської, селищної або міської ради із заявою та документами, які підтверджують право власності. Вони є підставою для зняття особи з реєстрації місця проживання. Однак, слід пам’ятати, що виселена особа може оскаржити таке примусове зняття з реєстрації у суді. А тому позасудовий порядок зняття з реєстрації не може гарантувати остаточного результату.

У такому випадку, ліпший варіант – звернутись до суду. Власник квартири може подати до суду позовну заяву про зняття відповідної особи з реєстрації місця проживання, а також визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Підстави для цього – відповідна реєстрація місця проживання іншої особи у квартирі власника створює перешкоди для вільного володіння, розпорядження та користування своїм житлом. Завдання власника разом із юристом довести, що такі підстави мають місце.

Після набрання судовим рішенням законної сили, власник об’єкта (квартири) має звернутись з відповідною заявою про зняття з реєстрації місця проживання особи та відповідним рішенням суду до органів реєстрації (виконавчого органу сільської, селищної або міської ради або до ЦНАП за місцезнаходженням об’єкта).

За отриманням консультації та захистом своїх прав можна звертатися до Кобеляцького бюро правової допомоги за адресою: м. Кобеляки, вул. Батиря, буд. 6 або зателефонувати (05343) 3-43-74

 

Головний спеціаліст Кобеляцького бюро БВПД                                                   Тихоненко Ірина