Інформує Фонд соціального страхування України

В даний час профспілкові організації створюються, як правило, на підприємствах та організаціях з великим штатом працівників. Суб’єктам господарювання з меншою кількістю працюючих доцільно замість утворення профспілки обирати уповноважену особу з питань охорони праці, що фактично виконуватиме функції профспілки в тому числі у сфері охорони праці.

Обсяг прав, обов’язків, компетенції та відповідальності уповноваженого закріплений нормативному акті підприємства – Положенні про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (далі – Положення). Яке розробляється роботодавцем за участю трудового колективу на підставі та у відповідності до Типового положенняпро діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затвердженого наказом Держгірпромнагляду № 56 від 21.03.2007 року, з урахуванням особливостей діяльності підприємства. Остаточний проект Положення підлягає погодженню на загальних зборах трудового колективу. Обрання уповноваженого здійснюється шляхом відкритого голосування працівників. Протягом місяця з моменту обрання уповноважений трудового колективу повинен пройти навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці. 
У своїй діяльності уповноважений має керуватись законами України, підзаконними актами з питань охорони праці, установчими документами підприємства та відповідним Положенням, що діє на підприємстві. Служба охорони праці повинна сприяти уповноваженому у виконанні ним своїх обов’язків та надавати йому методичну підтримку. 
До основних обов’язків уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці належать: 
 • Моніторинг впровадження нормативних актів України з питань охорони праці в діяльності підприємства;
 • Перевірка відповідності прийнятих на підприємстві правил з охорони праці вимогам законодавства;
 • Контроль за дотриманням прав співробітників;
 • Контроль за здійсненням документообігу та обліку з питань охорони праці;
 • Участь в розробці і погодженні колективної угоди, насамперед розділу «Охорона праці»;
 • Розробка та вживання заходів спрямованих на покращення умов праці, захисту прав працівників, оптимізації виробничого процесу в частині мінімізації ризиків настання нещасних випадків та травматизму.
До основних прав, що належать уповноваженому за посадою, відносяться такі: 
 • Перевірка стану безпеки умов праці на підприємстві;
 • Доступ до виробничих приміщень та документів щодо охорони праці, які ведуться на підприємстві;
 • У разі виявлення порушень прав співробітників – вимагати усунення порушення від відповідальних осіб, або за самостійним рішенням звертатись за допомогою до відповідного державного органу;
 • При виникненні загрози травмування працівників – вимагати припинення таких робіт;
 • Брати участь в засіданнях комісії з питань охорони праці;
 • Приймати участь у розслідуванні нещасних випадків.
При здійсненні своїх повноважень уповноважений повинен враховувати інтереси як співробітників, так і роботодавця. У випадку, якщо уповноважений не справляється з покладеними на нього обов’язками, він може бути усунений з посади достроково за рішенням загальних зборів трудового колективу. Слід пам’ятати, що від результатів роботи уповноваженого в значній мірі залежить ефективність і безпека виробничої діяльності підприємства.

 

Головний спеціаліст Кобеляцького

відділення управління виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

у Полтавській області Білогуб А.Ф