Звіт голови районної ради

Звіт голови Кобеляцької районної ради про свою діяльність за період з грудня 2016 року по листопад 2017 року

Відповідно до вимог статті 55 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної ради щорічно звітує перед радою про свою діяльність.

18 листопада 2015 року депутати довірили мені очолити Кобеляцьку районну раду 7 скликання. Місія почесна, але дуже відповідальна, оскільки в непростий для держави час проведення реформ, враховуючи складну ситуацію на Сході нашої країни, влада має забезпечити стабільне функціонування установ, організацій, підприємств району, соціальний захист населення, сприяння військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО, захищаючи територіальну цілісність України.

На виконання взятих зобов’язань перед нашими виборцями районна рада спрямовувала свої зусилля на пошук дієвих шляхів підвищення ролі місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку Кобеляччини.

Склад районної ради визначений у відповідності до законодавства в кількості 34 депутатів, які представляють 9 політичних партій. 

За рік, що минув, депутатський корпус продуктивно знаходив виважені шляхи вирішення актуальних проблем життя територіальних громад. Розуміння, що інтереси громадян вищі за політичні амбіції, дозволило депутатам знайти спільну мову та злагоджено працювати на благо Кобеляцького району.

У своїй діяльності рада, її органи та посадові особи місцевого самоврядування керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими та нормативними актами.

Порядок діяльності районної ради 7 скликання визначає Регламент, затверджений рішенням 4 сесії районної ради від 16 лютого 2016 року №11. Відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» основною формою роботи ради є проведення сесій. 

За звітний період районною радою було проведено 10 пленарних засідань, в тому числі 2 позачергових. 

Скликання сесій районної ради проводилося згідно з розпорядженнями голови районної ради при чіткому дотриманні норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту роботи районної ради. 

Розглянуто і прийнято 171 рішення, з яких: 

11 – бюджетні питання (затвердження районного бюджету, внесення змін та доповнень до нього, звіти про виконання за 2016 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2017 року); 

32 – затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за межами населених пунктів;

64 – питання, які стосуються управлінням майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад, або знаходиться на балансі комунальних установ та закладів. 

За звітний період прийнято 12 нових програм, внесено зміни до 25 діючих програм.

На пленарних засіданнях сесій було підтримано 6 звернень, а саме: 

– Кобеляцької районної ради про врахування у Державному бюджеті України на 2017 певних вимог;

– щодо цінової політики на закупівлю молока від населення у приватному секторі;

– щодо сплати податку на доходи фізичних осіб громадянами, які одноосібно обробляють земельні частки (паї);

– щодо змін податкової політики;

– щодо реформування земельних відносин в Україні;

– щодо виділення додаткових коштів з Державного бюджету на утримання працівників бюджетних установ.

Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні сесій ради. Депутати мають можливість отримати необхідні матеріали в повному обсязі. Проекти рішень завчасно відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» розміщуються на офіційному сайті районної ради.

Проекти рішень, довідкові матеріали на пленарні засідання готувалися депутатами, працівниками виконавчого апарату районної ради, структурними підрозділами райдержадміністрації. Вони обов’язково розглядалися на засіданнях постійних комісій районної ради. 

В таблицях наводяться дані про участь депутатів у сесійній роботі районної ради за звітний  період.(таблиця)

В нинішньому 7 скликанні районної ради працює 5 постійних комісій. Свою діяльність вони здійснюють відповідно до затвердженого другим пленарним засіданням другої сесії районної ради Положення, Регламенту та планів роботи.

Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, цін, управління майном та інвестицій, яку очолює депутат Дрига Володимир Давидович, на 9-и засіданнях розглянула 103 питання.

Постійна комісія районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування, яку очолює депутат Дрига Валерій Васильович, провела за звітний період 7 засідань, розглянула 92 питання. 

Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, яку очолює депутат Омеляненко Дмитро Леонідович, за звітний період провела 7 засідань і розглянула 41 питання.

Постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, інформаційної сфери, депутатської діяльності, регламенту, забезпечення законності і правопорядку, яку очолює депутат Коваленко Тетяна Борисівна, на 6-ти засіданнях розглянула 59 питань. 

Постійна комісія районної ради з питань промислової політики, підприємництва, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, яку очолює депутат Решетило Олег Миколайович,  на 4-ох засіданнях розглянула 13 питань.

В більшій мірі практикуються спільні засідання постійних комісій. Розгляд питань одночасно депутатами кількох комісій викликає значно жвавіше обговорення питань, активно вносяться пропозиції, приймаються виважені рішення. 

В таблиці наводяться дані про участь депутатів у роботі засідань постійних комісій районної ради протягом звітного періоду. (посилання)

Дорадчим органом ради є президія, яка затверджена рішенням другого пленарного засідання другої сесії районної ради і працює в кількості 14 чол. Саме президія стала погоджувальним центром при формуванні порядку денного пленарних засідань та проектів рішень, які виносяться на розгляд ради.

В ході обговорення напрацьовувалася єдина думка по кожному питанню, при необхідності вносилися зміни та корективи. 

Протягом звітного періоду відбулося 8 засідань президії районної ради, розглянуто 187 питань. В основному практикувалося проведення спільних засідань президії та профільних постійних комісій районної ради.

Питання бюджету та управління майном спільної власності територіальних громад району постійно перебувають на контролі голови районної ради і це основна робота комісії з питань бюджету, фінансів, цін, управління майном та інвестицій (голова комісії – Дрига Володимир Давидович). 

До розгляду питання щодо розподілу коштів районного бюджету кожного разу запрошуються голови постійних профільних комісій та представники політичних партій, які отримали депутатські мандати в раді.

Районний бюджет на 2017 рік затверджено своєчасно в установлені терміни з урахуванням змін у Бюджетному та Податковому кодексах України, реалій життя та фінансового ресурсу, що створило сприятливі умови для стабільного функціонування мережі бюджетних установ та закладів районного підпорядкування.

Впродовж звітного періоду практично на кожне пленарне засідання сесії районної ради виносилися питання про внесення змін та доповнень до показників районного бюджету. В цілому було внесено зміни до доходної частини бюджету за рахунок перевиконання на суму 11,431798 млн. грн.

За звітний період до загального фонду районного бюджету надійшло з урахуванням міжбюджетних трансфертів 186,551710 млн. грн., що складає 94,6 % до запланованого показника. Порівняно з надходженнями за відповідний період минулого року приріст склав 63,446826 млн. грн. або 28,5 %. Власних доходів отримано 57,572772 млн. грн. Виконання планових показників проведено на 105,5 %.

З початку 2017 року отримано кошти дотацій і субвенцій із державного бюджету на загальну суму 226,269389 млн. грн., в т.ч. освітньої – 42,309700 млн. грн. та медичної – 27,537500 млн. грн.

Продовжено практику перерахування субвенцій районному бюджету із сільських рад, про що було укладено відповідні угоди між органами місцевого самоврядування на суму 5,952029 млн. грн.

Видатки районного бюджету за звітний період  проведені на суму 293,951553 млн. грн., в т.ч. по загальному фонду бюджету на суму 272,809112 млн. грн. та по спеціальному фонду 21,142441 млн. грн.

Підтримка галузі освіти одне з головних питань у роботі районної ради. 

За 10 місяців 2017 року видатки на установи освіти по загальному фонду районного бюджету склали 81,435218 млн. грн., що складає 94,4 % до запланованих асигнувань.

По спеціальному фонду установами освіти використано 9,471526 млн. грн., з них на видатки розвитку використано 8,164389 млн.грн.

За рахунок коштів сільських, районного та державного бюджетів придбано для установ освіти району основних засобів на суму 5,319552 млн. грн.

На умовах співфінансування з районного бюджету, бюджетів Кунівської та Сухинівської сільських рад та державної субвенції придбано шкільний автобус в Кобеляцький НВК № 1.

За підтримки депутатів районної ради було вирішено питання харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл району за рахунок коштів районного бюджету. 

З початку року на утримання закладів охорони здоров’я по загальному фонду районного бюджету використано 36,387622 млн. грн., по спеціальному фонду – 5,103396 млн. грн., в т.ч. видатки розвитку склали 4,139305 млн. грн.

З них: на утримання ЦРЛ – 27,241988 млн. грн., Центру первинної медико – санітарної допомоги – 13,436032 млн. грн.

Використання коштів на медикаменти та перев’язувальні матеріали за вказаний період 2017 року склало 655,479 тис. грн. На відпуск безкоштовних медикаментів за рахунок районного бюджету та державної субвенції направлено 807,283 тис. грн.

З початку року для ЦРЛ придбано основних засобів на суму 1,605151 млн. грн. Для центру первинної медико-санітарної допомоги за рахунок коштів районного бюджету, субвенцій сільських рад, власних коштів ЦРЛ придбано основних засобів на 1,152326 млн. грн., проведено капітальних ремонтів на суму 488,163 тис. грн.

Все, що вдалося зробити, дякуючи спільним зусиллям депутатів місцевих рад та райдержадміністрації, направлено на покращення медичного обслуговування. 

У звітному періоді велика увага районної ради була спрямована на соціальний захист населення. Для цього затверджено та перебувають на контролі профільної комісії 7 районних соціальних  програм. Видатки на соціальний захист населення по загальному фонду бюджету склали 133,655147 млн. грн. або 81,3 % до плану.

У поточному році з районного бюджету виплачено матеріальну допомогу військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та іншій категорії громадян в розмірі 59,0 тис. грн.

Оздоровлено учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО на суму 130,3  тис. грн.

В цьому році  районною радою було розглянуто питання часткової оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку. За рахунок коштів районного, сільських, обласного бюджетів частковою оплатою вартості путівки в Кобеляцькому районі скористалося 147 дітей на суму 581,4 тис. грн.

На підтримку громадських організацій ветеранів та інвалідів районною радою виділено 14,0 тис. грн.

На утримання установ культури направлено 13,145210 млн. грн.

Придбано основних засобів на суму 311,1 тис. грн., проведено капітальних ремонтів на суму 240,1 тис. грн.

За звітний період станом на 01.11.2017 відповідно до Програми, яка неодноразово обговорювалася на засіданнях постійної комісії районної ради з питань  промислової політики, підприємництва, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства (голова комісії – Решетило Олег Миколайович), на поточний ремонт доріг з обласного бюджету виділено кошти в сумі 1 млн. 148 тис. грн., з районного – 590 тис. грн., з бюджетів базового рівня – 2 млн. 9 тис. 972 грн.

На капітальний ремонт доріг з районного бюджету використано 700 тис. грн., з бюджетів базового рівня – 800 тис. грн.  

Загалом із бюджетів усіх рівнів використано 5 млн. 247 тис. 972 грн. 

Постійно на контролі у постійної комісії районної ради з питань  промислової політики, підприємництва, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства знаходиться Програма створення та використання місцевого матеріального резерву Кобеляцького району на 2016-2017 роки. Метою її є створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. У цьому році на виконання Програми з районного бюджету виділено 200 тис. грн.

У звітному періоді приділялась постійна увага вирішенню в установленому законом порядку питань щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами спільної власності територіальних громад району.

На підставі клопотань органів місцевого самоврядування та виконавчої влади з урахуванням висновків профільних комісій було вивчено і внесено на розгляд пленарних засідань важливі питання щодо забезпечення життєдіяльності територіальних громад району з комунальних питань, свідченням цього є 64 прийнятих рішень.

На території Кобеляцького району розташовано 190 об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад Кобеляцького району.

Протягом звітного періоду відділом нормативно-правового, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ради та управління майном підготовлено та зареєстровано 17 договорів оренди, 1 – Договір про порядок висвітлення діяльності Кобеляцької районної ради редакцією Кобеляцької районної газети «Колос» на 2017 рік. Укладено 17 угод про передачу міжбюджетних трансфертів у 2017 році між Полтавською обласною радою та районною радою, 144 угоди на передачу міжбюджетних трансфертів між Кобеляцькою районною радою та сільськими радами.

Відповідно до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад Кобеляцького району у комунальній власності району за функціональною належністю перебуває 50 закладів освіти, з них: 2 навчально-виховних комплекси, 23 дошкільні навчальні заклади, 3 позашкільні навчально-виховні заклади, 20 загальноосвітніх шкіл, 2 опорних заклади з 9 філіями.

25 листопада минулого року було проведено районний конкурс на кращу опорну школу.

Він відбувся на виконання рішення десятої сесії районної ради сьомого скликання від 20.10.2016 № 5 «Про проведення районного конкурсу на кращий проект опорної школи». Відповідно до прийнятого рішення було видано розпорядження про строки подачі матеріалів до участі у конкурсі та організацію його проведення. На конкурс подали проекти Бутенківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ю.П. Дольд-Михайлика та Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1.

За результатами переможцями Конкурсу визнано проекти двох загальноосвітніх шкіл – Бутенківської та Білицької № 1.

У комунальній власності району перебуває 2 заклади охорони здоров’я: 1) Комунальний заклад «Кобеляцький центр ПМСД» (10 амбулаторій ЗПСМ); 2) Кобеляцька ЦРЛ (14 відділень; у 2017 році районною радою надано дозвіл на відкриття паліативного відділення з наданням хоспісної допомоги). Заклади культури: базова мережа налічує 3 музеї, 2 музичних дитячих школи, Кобеляцьку централізовану бібліотечну систему, 1 районну бібліотеку для дітей, 44 сільські бібліотеки-філії, 51 сільський будинок культури та сільських клубів, районний центр культури і дозвілля. У комунальній власності району перебуває 4 комунальних установи: РЛП «Нижньоворсклянський», районний трудовий архів, редакція Кобеляцького радіомовлення, КП «Кобеляцьке БТІ». Відповідно до переліку об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад Кобеляцького району у комунальній власності громад району перебуває 60 об’єктів нерухомого майна.  Надано погодження на встановлення 2 меморіальних дошок на фасадах об’єктів спільної власності територіальних громад району.

Районною радою надаються інформаційно-консультативні послуги з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад Кобеляцького району.

На пленарних засіданнях сесії районної ради згідно з планом роботи  заслуховуються звіти керівників комунальної власності про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарської діяльності, збереження та ефективності використання майна; затверджуються статути (положення) підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.

Вагомою допомогою у покращенні  матеріально-технічного забезпечення підприємств та установ комунальної власності району стала передача районному бюджету відповідних субвенцій з сільських, селищного бюджетів.  Від імені депутатського корпусу  висловлюю слова щирої вдячності тим керівникам рад, які на протязі поточного року  перейнялись цими проблемами  та своєю дієвою підтримкою  допомагали їх вирішити. 

За звітний період реалізовано майно спільної власності територіальних громад району – автомобіль шляхом продажу на аукціоні.

Враховуючи те, що районна рада представляє спільні інтереси територіальних громад району, проводиться робота щодо взаємодії та координації зусиль органів місцевого самоврядування всіх рівнів. Продовжує результативно працювати Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові районної ради – це консультативно-дорадчий орган, що діє на громадських засадах відповідно до Положення, затвердженого рішенням Координаційної ради від 02 грудня 2015 року. На 5 засіданнях розглянуто 26 питань. У тому числі:

– Про порядок та організацію військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях району відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921;

– Про обласну програму «Бюджет участі Полтавської області на 2017 – 2020 роки»;

– Про організацію проведення навчання загону територіальної оборони Кобеляцького району;

– Про стан ремонту доріг;

– Про організацію громадських робіт для тимчасово переміщених громадян;

– Про результати декларування доходів громадян по сплаті податку на доходи фізичних осіб;

– Про стан спортивно-масової роботи в Кобеляцькому районі;

– Про розробку містобудівної документації генеральних планів населених пунктів;

– Про соціально-правовий захист дітей органами опіки та піклування сільських, селищних рад;

– Про хід оздоровчої кампанії влітку 2017 року;

– Про перепризначення житлових субсидій з 01.05.2017 року за новим порядком.

2 березня поточного року було проведено розширене засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради за участю депутатів Дмитра Омеляненка, Миколи Дробини, Віталія Біланенка, Володимира Дриги, Ігоря Проценка, Олега Решетила, Олександра Ткаченка, Ніни Ясинської, медичних працівників фельдшерсько-акушерських пунктів та представників акредитованих засобів масової інформації. Головним питанням порядку денного було фінансування комунального закладу «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» у 2017 році.

4 липня 2017 року в залі засідань Кобеляцької районної ради відбулося спільне засідання Координаційних рад з питань місцевого самоврядування при головах Кобеляцької, Новосанжарської, Козельщинської районних рад за участю голови обласної ради Олександра Біленького, на якому працівники виконавчого апарату обласної ради  ознайомили присутніх з обласною програмою «Бюджет участі Полтавської області на 2017 – 2020 роки». 

Згідно зі статтею 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснення районною радою повноважень забезпечує виконавчий апарат районної ради.

У відповідності до штатної чисельності виконавчий апарат Кобеляцької районної ради налічує 18 осіб, з них – 12 посадових осіб місцевого самоврядування.

Протягом звітного періоду працівники виконавчого апарату належним чином здійснювали покладені на них обов’язки по забезпеченню діяльності районної ради, постійних комісій, президії, забезпечували взаємодію з органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надавали їм при необхідності консультативно-методичну допомогу.

Є взаємодія працівників виконавчого апарату та депутатського корпусу в питаннях підготовки пленарних засідань і засідань постійних комісій, відпрацюванні проектів рішень.

За звітний період до районної ради надійшло 415 різних документів, виконавчим апаратом вжиті заходи щодо їх своєчасного виконання.

За цей період підготовлено і відправлено 226 вихідних документів, видано 66 розпоряджень з основної діяльності, 116 – з питань кадрової роботи.

Важливою ділянкою роботи є розгляд звернень громадян керівництвом районної ради відповідно до Конституції України та Закону України «Про звернення громадян». Це одне із джерел вивчення громадської думки та можливість безпосереднього контакту з населенням. В районній раді створені належні умови для реалізації права громадян на звернення. Ця робота проявляється у двох формах: особистий прийом громадян керівництвом районної ради та розгляд письмових звернень.

За звітний період  надійшло 56 письмових звернень громадян, в тому числі 4 колективних, 9 депутатських. Всі вони розглянуті за участю фахівців, зацікавлених сторін та виконавців у встановлений законодавством термін. Відповіді вчасно надіслано заявникам. 

Всього в районну раду звернулося 80 осіб, якими порушено близько шістдесяти питань. В переважній більшості громадяни піднімають питання оренди землі, затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, соціального захисту, забезпечення дотримання законності та правопорядку, екології, комунального господарства, питань освіти, культури та охорони здоров'я.

Прийом громадян керівництвом районної ради проводиться згідно з графіком.

Успішна інформаційна діяльність органів місцевого самоврядування є нині необхідною умовою існування та розвитку незалежної держави.

Зусилля щодо інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування значно сприяють становленню громадянського суспільства, насамперед через формування відповідних громадських настроїв і уподобань.

Основним інструментом для висвітлення діяльності районної ради та забезпечення доступу до публічної інформації є веб-сайт районної ради, який постійно оновлюється.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» завдяки сайту громадяни мають вільний доступ до основних документів ради, до проектів і вже прийнятих рішень та всієї іншої інформації, що стосується діяльності районного представницького органу.

Окрім того, на сайті висвітлюються події, що відбуваються в районі, заходи, які проводяться безпосередньо, або за участю районної ради.

На веб-сторінці районної ради публікуються матеріали фонду соціального страхування від нещасних випадків, Кобеляцької ОДПІ, райвійськкомату, РЛП «Нижньоворсклянський». 

Районною радою дотримується вимога, внесена змінами до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань. На сайті в день проведення сесії районної ради обов’язково розміщуються результати поіменного голосування з питань, які виносяться на розгляд депутатів.

Традиційно звичною для більшості громадян є інформація про життя територіальних громад, діяльність влади з матеріалів районної газети «Колос».

Представники засобів масової інформації постійно беруть участь у роботі сесій районної ради та інших заходах, висвітлюючи події, що відбуваються.

Через газету депутати, всі жителі повідомляються про проведення пленарних засідань ради та засідань постійних комісій, поширюються матеріали сесій і прийняті рішення.

Всі аспекти діяльності Кобеляцької районної ради з вересня поточного року відповідно до Договору висвітлюються в окремій рубриці «Вісник районної ради».

Діяльність районної ради також оприлюднюється на сторінці у Фейсбуці.

Відповідно до рішення тринадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 21.02.2017 «Про звернення депутатів Кобеляцької районної ради до сільських територіальних громад щодо сплати податку на доходи фізичних осіб громадянами, які одноосібно обробляють земельні частки (паї)», робоча група під моїм головуванням у складі заступника голови районної ради Оксани Гордійко, заступника голови райдержадміністрації Володимира Катишкова, начальника відділу агропромислового розвитку Тетяни Чердак, представників Кобеляцького відділення Кременчуцької об’єднаної податкової інспекції Ярини Білоусько, Наталії Самойленко, Людмили Гусакової, Лідії Чепурко, Людмили Повар з робочим візитом відвідали всі ради району. Предметом даних зустрічей було питання наповнення місцевих бюджетів коштами від сплати податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) громадянами, які самостійно обробляють земельні ділянки (паї). У них важливу роль відіграла участь депутатів районної ради.

На сьогоднішній день сума податку з доходів фізичних осіб, які самостійно обробляють земельні ділянки (паї), склала 2 млн. 463 тис. 145 грн. (У 2016 році цього податку надійшло 480 тис. грн.). З цих коштів до районного бюджету надійшло 1 млн. 477 тис. 887 грн. 

50 відсотків ПДФО, що надійшло до районного бюджету за результатами цього декларування доходів, направлено за пропозиціями очільників територіальних громад на фінансування об’єктів соціального призначення, які знаходяться на ввірених їм територіям. 

Ця робота продовжуватиметься і в наступному році. Буде створено робочу групу по легалізації суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються виробництвом товарної сільськогосподарської продукції.

З кожним роком зростає активність місцевих рад щодо участі в конкурсах проектів розвитку територіальних громад.

В листопаді минулого року в Полтавській обласній раді проведено обласний конкурс проектів. За підсумками презентації проектів Рада обласного конкурсу переможцем визначила проект Кобеляцької районної ради «Створення еколого-натуралістичного парку як експериментально-дослідницького центру з метою розробки інноваційної моделі екологічної освіти та забезпечення умов реалізації екологічного туризму в Кобеляцькому районі». Даний проект увійшов до складу 50 проектів-переможців обласного конкурсу ініціатив місцевих громад, який відбувся у 2016 році.

Було підписано угоду на передачу міжбюджетних трансфертів між Полтавською обласною радою та Кобеляцькою районною радою на суму 440 тис. грн. На реалізацію проекту ці кошти виділено з обласного бюджету. В якості співфінансування кошти в сумі 440 тис. грн. також передбачено з районного бюджету. 70 тис. грн. – кошти організацій-партнерів. Сукупне фінансування складатиме 950 тис. грн. Завершення втілення в життя проекту – грудень поточного року. До того ж, 24 грудня 2017 року регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський» святкуватиме 15-у річницю з дня заснування.

У поточному році в Полтавській області стартував перший в Україні обласний бюджет участі.

До Полтавської обласної ради було подано 189 проектів, перемогу здобули – 42. Від Кобеляцького району було подано 12, з них перемогли – 4: «Створення вуличного тренажерного майданчика для зміцнення здоров’я та підвищення фізичних якостей організму молоді міста Кобеляки» автор – Артем Письмак, сума проекту складає 98800 грн., загальна кількість голосів – 2158; «Країна дитячих мрій (облаштування зони відпочинку для вихованців районного будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи Касьяна) у місті Кобеляки Полтавської області» автор – Олена Білаш, вартість проекту – 86800 грн., кількість голосів – 1641; «Безпечне село» (встановлення вуличного відеоспостереження на вулицях с. Канави Кобеляцького району Полтавської області)» автор – Олена Білокінь, вартість проекту – 94366 грн., кількість голосів – 1588 та «Дитячий ігровий майданчик с. Мартинівка Кобеляцького району Полтавської області» автор проекту – Дмитро Касіян, вартість складає 92097, кількість голосів – 1474.

Реалізація їх буде здійснюватися у 2018 році. На один проект з обласного бюджету виділяється 50х50 його вартості, але не більше 50 тисяч гривень.


В цьому році на конкурс проектів розвитку районна рада подала разом із сімома сільськими радами спільний проект, що має назву «Покращення привабливості Кобеляцького краю шляхом розвитку сільського туризму». Реалізація даного проекту в разі перемоги буде відбуватися у 2018 році. В значній мірі даний проект є продовженням попереднього, але охоплює значно більшу територію району  і має значно ширші цілі. 

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела фінансування:

загальний обсяг коштів –1200000 грн.;

з них: від обласного бюджету – 600 000 грн., від бюджету учасників конкурсу – 500000 грн. та залучені позабюджетні кошти – 100000 грн.

Організації-партнери, співвиконавці проекту: Кобеляцька районна рада, Лучківська, Світлогірська, Комендантівська, Григоро-Бригадирівська, Шенгурівська, Лебединська, Підгорянська сільські ради, Кобеляцька районна громадська організація «Козацька громада Кобеляцького району», регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський».

Хочу відзначити, що в нашому районі забезпечується взаємодія між районною радою і виконавчою гілкою влади.

Переконаний, що виважена позиція на співпрацю з районною державною адміністрацією, максимальне врахування думок і пропозицій депутатів сприяло тому, що ми зберегли свою дієздатність та не стали на шлях протистояння.

Все, що планується та проводиться в населених пунктах і на рівні району має одну мету: забезпечити стабільну політичну, економічну ситуацію, сприяти покращенню добробуту наших людей. Намагаємось продовжувати кращі традиції Кобеляччини по збереженню історичної пам’яті українського народу, його культурного надбання.

Підтвердженням цього є заходи, які проводяться з нагоди державних, професійних та релігійних свят, днів селища та сіл, щорічні зустрічі із ветеранами, вшанування відомих людей та інше.

Кобеляцька районна рада є членом Полтавської обласної Асоціації органів місцевого самоврядування, яка відкрита для співпраці не тільки з районною, а також із селищною та сільськими радами, і готова надавати конкретну практичну допомогу. У звітному періоді Асоціація поповнилася новими членами, серед яких Кобеляцька міська рада, Світлогірська та Дашківська сільські ради. 

Хочу також зауважити, що значну увагу я, як голова районної ради, в роботі приділяв розвитку фізичної культури та спорту району.

16 лютого на гірськолижній базі «Сорочин Яр», що в селі Стасі Диканського району, проходили змагання із зимових видів спорту серед сільських і селищних голів, голів об’єднаних територіальних громад.

Кобеляцький район представляли Вільховатський сільський голова Володимир Скляренко, Дашківський сільський голова Олександр Калантиря, Золотарівський сільський голова Сергій Кобель, Іванівський сільський голова Володимир Демченко та Лебединський сільський голова Сергій Пилипенко.

Команда Кобеляцького району посіла друге загальнокомандне місце.

У травні у містах Полтава та Кременчук проходили районні та фінальні змагання обласної Спартакіади серед депутатів рад усіх рівнів з волейболу, міні-футболу, шахів, шашок та настільного тенісу.

До складу команди з волейболу увійшли Бутенківський сільський голова Микола Скрильник, Вільховатський сільський голова Володимир Скляренко, депутати Кобеляцької районної ради Микола Антонов та Ігор Сахно, депутат Кобеляцької міської ради Олександр Войт, депутат Білицької селищної ради Володимир Казирод.

В індивідуальних видах спорту настільний теніс представляли заступник голови районної ради Оксана Гордійко та Дашківський сільський голова Олександр Калантиря, шахи – секретар Бродщинської сільської ради Оксана Хряп і депутат Білицької селищної ради Микола Кривич, шашки – депутат Кобеляцької районної ради Олександр Жук та секретар Сухинівської сільської ради Надія Телятник.

До складу команди з міні-футболу увійшли депутати місцевих рад Олег Булига (Канавська сільська рада), Олександр Вільховий (Бродщинська сільська рада), Олександр Литвинченко (Вільховатська сільська рада), Іван Киценко (Лебединська сільська рада), Володимир Савченко (Білицька селищна рада) Олександр Дігтяр (Кобеляцька міська рада) та Олександр Жук, Олег Решетило, Роман Киценко (Кобеляцька районна рада).

За результатами фінальних змагань команда Кобеляцького району в сумі п’яти видів спорту зайняла 8 загальнокомандне місце серед 25 районів області.

6 вересня у Полтаві, на навчально-спортивній базі комунального закладу ДЮСШ «Олімпійські надії», відбулася традиційна обласна спартакіада сільських, селищних голів, голів районних рад та їхніх заступників, працівників виконавчого апарату обласної ради.

Очільники місцевих громад Полтавської області брали участь у таких видах спорту як пляжному волейболі, перетягуванні канату, гирьовому спорті та шашках. 

Участь у змаганнях взяли представники 21 району області та команда виконавчого апарату Полтавської обласної ради.

До складу збірної команди Кобеляцького району ввійшли керівники територіальних громад Бутенківської, Вільховатської, Василівської, Канавської, Лебединської, Золотарівської сільських та Білицької селищної рад на чолі з головою ВФСТ «Колос» Віталієм Детюком.

За результатами змагань наша команда посіла четверте місце.

18 жовтня у с. Ворохта Івано-Франківської області відбулася товариська зустріч між сільськими, селищними головами та головами об’єднаних територіальних громад Полтавської та Івано-Франківської області. До збірної команди Полтавської області увійшли Василівський сільський голова Микола Блискун, Вільховатський – Микола Скляренко, Лебединський – Сергій Пилипенко, Дашківський – Олександр Калантиря, Золотарівський – Сергій Кобель, Іванівський – Володимир Демченко, Придніпрянський – Володимир Горбенко, заступник Білицького селищного – Сергій Петров.

Я вдячний керівникам місцевих рад за активну участь у проведених змаганнях та за те, що не пошкодували своїх сил і часу.  

Підводячи підсумки, хочу подякувати депутатам обласної ради Жуку Сергію Миколайовичу, Жуку Миколі Григоровичу, Андрієнку Миколі Івановичу, Коваленку Геннадію Борисовичу, які беруть участь у різних заходах, активно працюють над розвитком громад, систематично надають допомогу малозахищеним верствам населення та своїм землякам.

Хочу висловити слова вдячності голові райдержадміністрації Тамілі Вячеславівні Шевченко, першому заступнику голови райдержадміністрації Жанні Олександрівні Шевцовій, заступнику голови райдержадміністрації Володимиру Миколайовичу Катишкову, всім депутатам районної ради, сільським, селищному, міському головам, керівникам виконавчих структур за підтримку, взаєморозуміння і проведену спільними зусиллями роботу.

Закликаю всіх і надалі плідно працювати на благо Кобеляччини!