Звіт директора РЛП

З В І Т 

директора регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» про роботу регіонального ландшафтного парку з вересня 2016 року по листопад 2017 року


Діяльність РЛП «Нижньоворсклянський» у звітному періоді здійснювалась у відповідності до плану роботи, погодженого з Департаментом з питань нафтогазового комплексу, промисловості та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації  та затвердженого Кобеляцькою районною радою  на підставі Положення про РЛП «Нижньоворсклянський» (затвердженого наказом Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області від 30.09.2011 №55 зі змінами від 17.07.2015 №26).

Згідно з плановими та позаплановими заходами проведена така організаційна, наукова, еколого-просвітницька, природоохоронно-популяризаційна та господарська робота: 

1. Організаційна робота: 

1.1. У відповідності до статей 60 та 61 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» адміністрація постійно організовувала роботу служби охорони парку щодо забезпечення збереження території РЛП згідно з завданнями, визначеними в Положенні про РЛП «Нижньоворсклянський». Крім того, для охорони території парку, особливо в нерестовий та мисливський періоди, залучались представники правоохоронних органів, єгерської служби Кобеляцького та Дніпродзержинського ГМРГ, ТОВ «Спеціалізоване мисливсько-риболовецьке підприємство «Філін», оперативної групи Держкомрибгоспу та ГУ «Полтавадержрибоохорона», обласної екологічної інспекції, Кобеляцької райдержадміністрації та районної ради. 

Упродовж звітного періоду  працівники служби охорони РЛП «Нижньоворсклянський» разом з єгерськими службами Кобеляцького, Дніпродзержинського ГМРГ, ТОВ «Спеціалізоване мисливсько-риболовецьке підприємство «Філін», здійснювали таксацію парнокопитних.

Працівниками служби охорони РЛП «Нижньоворсклянський» проведена нижче наведена природоохоронна робота:

Складено актів про вилучення безгосподарних знарядь добування природних ресурсів – 99 шт.

Складено протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 91 КУпАП – 70 шт. з яких 9 передано для встановлення  кримінального злочину.

Вилучено знарядь незаконного добування природних ресурсів: сіток – 390 шт. або 19500 м, рушниць для підводного полювання – 4 шт., човнів – 9 шт., двигунів – 6 шт., мисливських рушниць – 2 шт., раколовок – 123 шт.,жерлиць -20 шт., вятірів -2 шт .

Вилучено риби – 1389 кг на суму 5556 грн. 

Нараховано збитків на суму 219624 грн. 

Проведено спільних рейдів: із працівниками ГМРГ – 2, Філін – 40, з працівниками ГУ «Полтавадержрибоохорона» – 4, з працівниками екологічної інспекції – 3, з працівниками Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області – 37, з депутатами районної ради – 5. 

Відповідно до укладених договорів на реалізацію водних ресурсів, вилучених у результаті проведення природоохоронних заходів на території РЛП «Нижньоворсклянський», у дохід держави було перераховано 2250 грн. за 494 кг риби.

На сьогодні всі інспектори Парку мають права на керування плавзасобами. Також проведена реєстрація човна «Прогрес – 4».

1.2. Із метою оптимізації раціонального використання біоресурсів та створення умов для рекреації в межах ландшафтного парку проведені такі заходи:

– адміністрація парку брала участь у підготовці питань на сесію райради, а саме: – «Про звіт директора регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» про роботу регіонального ландшафтного парку за 2016 рік»; 

– організовано виїзне засідання постійної екологічної комісії районної ради на базі адміністративно-наукового центру парку (квітень 2017 р.);

– організовано впорядкування пішохідного екологічного маршруту «Полтавські краєвиди» з метою використання його для екскурсійної діяльності зі студентами, школярами та іншими відвідувачами парку; 

– проведено Всеукраїнські змагання зі спортивного рибальства на території парку, що засвідчує оперативну роботу інспекторської служби парку в боротьбі з браконьєрством в цілому та у нерестовий період риби зокрема. Учасники змагань, а саме Полтавський рибальський клуб та Дніпропетровський  рибальський клуб, вручили   Подяки адміністрації парку за організацію цього заходу. 

1.3. Директор, як представник адміністрації природно-заповідної установи, тісно співпрацював із районною радою та районною державною адміністрацією, представляв інтереси РЛП в Департаменті з питань екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, в обласній державній адміністрації, судових та правоохоронних органах, органах прокуратури та інших державних установах та організаціях, громадських об’єднаннях.

1.4. Директором та заступником директора парку надавались консультації землевласникам та землекористувачам, науковцям та рекреантам щодо раціонального використання природних ресурсів парку, проведення наукових досліджень, здійснення врегульованої рекреаційної діяльності, дотримання чинного природоохоронного законодавства на території парку.

1.5. Адміністрацією парку підготовлено та направлено три запити про виділення коштів із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області для здійснення природоохоронних заходів у 2017 році:

– «Матеріально-технічне забезпечення природоохоронних та рекреаційних заходів на території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (капітальні видатки) – 630,0 тис. грн.

–  «Забезпечення наукової  та еколого-просвітницької діяльності на території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (некапітальні видатки) – 70,0 тис. грн.

– «Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів» (некапітальні видатки) – 40,0 тис. грн.

1.6. Адміністрацією парку сумісно зі спеціалістами Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації проведені організаційно-методичні роботи щодо внесення доповнень до «Положення про 

регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський» (на вимогу Податкової служби із реєструванням згідно зі встановленою процедурою).

1.7. Заступником директора з наукової роботи Смоляр Н.О. взято участь у розробці Регіональної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення  екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 («Довкілля – 2021») (розділи «Проблеми збереження біорізноманіття», «Розвиток природно-заповідного фонду та розбудова регіональної екомережі», «Екологічне просвітництво»).

1.8. Разом з Кобеляцькою районною радою був розроблений проект «Створення еколого-натуралістичного парку як експериментально-дослідницького центру з метою розробки інноваційної моделі екологічної освіти та забезпечення умов реалізації екологічного туризму в Кобеляцькому районі» який переміг на  обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області.

2. Наукова робота: 

За звітний період адміністрацією парку організовано та проведено такі заходи:

– організація комплексних моніторингових наукових досліджень із орнітології, ботаніки, дендрології, альгології, мікології, фізичної географії сумісно з науковцями вищих навчальних закладів та академічних установ України;

– здійснення геоботанічних описів рослинності парку, обробка їх за методом Браун-Бланке і розробка класифікаційної схеми рослинності парку;

– проведення моніторингу місцезнаходжень рідкісних рослин парку, включених до Червоної книги України, їх картування;

– збір фото- та відео-матеріалів для підготовки науково-популярних видань про біорізноманітність парку;

– створення фототеки дендрофлори адміністративно-наукового центру парку;

– забезпечення співпраці із науковими установами та організаціями України (Інститутом ботаніки НАНУ, Інститутом зоології НАНУ, Інститутом гідробіології НАНУ, Київським національним університетом імені Т.Г.Шевченка, Національним ботанічним садом НАНУ, Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка, Полтавський національний технічним університетом імені Юрія Кондратюка та ін.), природно-заповідними установами України (РЛП «Диканський», НПП «Нижньосульський», «Пирятинський» (Полтавська область), НПП «Деснянсько-Старогутський» (Сумська область), Канівським природним заповідником (Черкаська область) щодо обміну досвідом, наукового та методичного консультування та ін.;

– відвідання заступником директора Смоляр Н.О. НПП «Нижньосульський» (Полтавська область, 13-14.07.2017), національного природного парку «Ічнянський» (Чернігівська область, 25-28.08.2017) у контексті обміну досвідом та визначення напрямів співпраці;

– участь адміністрації парку в організації та роботі конференцій та семінарів різних рівнів:

1) Міжнародні наукові конференції: «Стратегические направления развития АПК стран СНГ», Алтайский край, Барнаул, 2017 г.; «Рослини та урбанізація», Дніпро, 2017 р.; Conversation of Plant Diversity: international scientific symposium, Chişinău, Republic of Moldova, 2017; «Проблемы природоохранной организации ландшафтов», Новочеркасск, 2017; «Современное состояние и перспективы сохранения биоразнообразия раститетельного мира», Бишкек,  2017; Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, науковців Полтавського національного технічного університету, Полтава, 2017; «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства», Тернопіль, 2017; «Сучасні проблеми біології, екології та хімії», Запоріжжя, 2017; «Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністровя», Заліщики Тернопільска обл., 2017; «Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття», Чернівці 2017.

2) Всеукраїнські наукові конференції: «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України», Полтава, 2017 р.; «Х Пирятинські екологічні читання», Пирятин, Полтавська область, 2017 р.; «Мережа НАТУРА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та біотопів в Україні», Київ, 2017 р.; «Тернопільські біологічні читання – Ternopil Biosciens-2017», Тернопіль, 2017 р.; «Функціонування АПК на засадах раціонального природокористування»,  Полтава, 2017.

Адміністрацією парку виконувалися також науково-дослідні роботи за межами РЛП з таких тематик:

– Сучасний стан та оптимізація природно-заповідної мережі Полтавщини.

– Наукові засади розробки проекту регіональної екологічної мережі.

– Созологічні аспекти збереження біорізноманітності Лівобережного Придніпров’я.

– Оптимізація природно-заповідної мережі Зіньківського, Чутівського, Гадяцького, Карлівського та Кобеляцького районів Полтавської області.

– Впровадження системи безперервної екологічної освіти в навчальних закладах полтавського регіону.

– за звітний період організована підготовка і видання таких наукових та науково-методичних публікацій:

монографії:

1. Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції/Колектив авторів під ред. В.А. Соломахи. – Київ, 2016. – 151 с. (статті «Liparis loeselii», «Jurinea cyanoides»).

2. Смоляр Н.О. Природоохоронна концепція використання низькопродуктивних земель як осередків відтворення природного біорізноманіття в контексті екологічної стабілізації територій // Раціональне використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій: Монографія. – П.: ПДАА,  2017. – С. 36-58.

статті у фахових виданнях:  

1. Воробйов Є.О., Соломаха В.А., Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю.  Синтаксономія термофільних дубових лісів союзу Aceri tatarici-Quercion roboris (клас Querco-Fagetea) // Чорноморський ботанічний журнал. – 2016.

2. Іщук Л.П., Смоляр Н.О. Сучасний стан, продуктивність і созологічна цінність корінних вербово-тополевих угруповань у пониззі р. Ворскла // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – 2017. – №1(68). – С. 52-59.

3. Смоляр Н.О., Смоляр О.В. Концепція природозаповідання в Полтавській області на сучасному етапі // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. праць / за заг. ред. Ф.В. Зузука. – Т.1. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – №14. – С. 77-83.

статті в закордонних виданнях (фахових): 

1. Smoliar N.O. Liparis loeselii (L.) Rich. (Orchidaceae) in the Left-Bank Dnieper (Ukraine) // Preslia. J. Bot. – 2017.

2. Shevchyk V.L, Smoliar N.O., Solomakha I.V., Solomakha V.A. Ceratophyllum tanaiticum Sapjegin (Ceratophyllaceae) in Ukraine and the condition of its protection // Biodiversity. Reseach & Conservation.  – 2017.

публікації в закордонних виданнях (не фахових): 

1.    Cмоляр Н.А. Охрана лесного фиторазнообразия в Левобережном Приднепровье на террритории Полтавской области // Проблемы природоохранной организации ландшафтов : мат межд. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, Донской аграрный университет,  21-24 апредя 2017 г. – Н., 2017. – С. 31-36. 

2. Смоляр Н.А. Охрана степного фиторазнообразия в Левобережном Приднепровье на территории Полтавской области // Современное состояние и перспективы сохранения быоразнообразия раститетельного мира : мат. науч. конф., посв. 85-летию д.б.н. Ахматова К.А. и 80-летию члю-корр. НАН КР, .д.б.н. Криворучко В.П., Киргизская Республика, г. Бишкек, Бот. сад им. Э.З. Гареева. – Бишкек, 2017. – С. 18-23.

3. Смоляр Н.А. Сохранение и восстановление биоразнообразия как важное условие устойчивого развития сельськохозяйственных территорий  Левобережного Приднепровья // Стратегические направления развития АПК стран СНГ: М-лы XVI Межд. науч.-практ. конф., Алтайский край, г. Барнаул, ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет, Алтайская лаборатория Сибирського НИИ экономики сельского хозяйства СФНЦА РАН, 27-28 февраля 2017 г. – С. 56-59.

4. Smoliar N.O. Present location of Liparis loeselii (L.) Rich. (Orchidaceae) in the Left-Bank Dnieper (Ukraine) and their protection // Conversation of Plant Diversity: international scientific symposium (5; 2017; Chişinău). International Scientific Symposium «Conversation of Plant Diversity», 5th edition, 1-3 June 2017, Chişinău, Republic of Moldova / progr. com.: Gheorghe Duca [et al.]; org. com.: Alexandru Teleuţă [et al.]. – Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. «Pixel Print»). – P. 59.

опубліковано у збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей:

1. Іщук Л.П., Смоляр Н.О. Стан галерейних вербово-тополевих лісів у пониззі річки Ворскли // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Biosciense – 2017: М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю, присв. 20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського  національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія», (м. Тернопіль, 20-22 квітня 2017). – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. – С. 57-61.

2. Cмоляр Н.О.Ophioglossum vulgatum L.(Ophiolossaceae) в оселищах регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянский» // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністровя: М-ли Другої між нар. наук.-практ. конф., присв. 170-й річн. публ. праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних палеонт. досл. Дністр. Каньйону (14-15 вересня 2017 р., м. Заліщики Тернопільска обл., Україна). – Чернівці: Друк Арт, 2017. – С.63-66.

3. Смоляр Н.О. Збереження неужитків як важливих осередків степової біорізноманітності Лівобережного Придніпров’я // Функціонування АПК на засадах раціонального природокористування: М-ли I Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, ПДАА, 26 травня 2017 року. – Полтава: ПДАА, 2017. – С. 69-73.

4. Смоляр Н.О. Рідкісні види флори регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (Полтавська область): Анотований список // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – 2016. – Випуск XI / Редкол.: Волощин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 6-20.

5. Смоляр Н.О., Смоляр О.В. Збільшення площі природно-заповідної мережі Полтавщини як важлива умова розбудови регіональної екомережі // Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, м.Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 299-301.

6. Смоляр Н.О., Соломаха Т.Д. Стан збереження видів рослин Бернської конвенції на Полтавщині та пропозиції щодо їх охорони в об’єктах Смарагдової мережі // Мережа НАТУРА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні: М-ли наук.-практ. семінару, (м. Київ, Оргуський центр при Міністерстві екології та природних ресурсів України,  15 лютого 2017 р.) / Серія «Conservation Biology in Ukraine». – 2017. – Вип. 1. – С. 159-166.

– здійснювалися заходи спільно з облдержадміністрацією, іншими територіальними громадами, спрямовані на підвищення рівня ефективності природоохоронної діяльності, а саме:

– колегії в ОДА щодо природно-заповідного фонду Полтавської області. Виступи із доповідями «Проведення наукових досліджень на території об’єктів ПЗФ», «Проблеми забезпечення природоохоронного законодавства на території об’єктів природно-заповідного фонду» (Смоляр Н.О., постійно);

– наукові та методичні консультації з питань розвитку екологічного туризму на Полтавщині (відділ курортів та туризму ОДА) (Смоляр Н.О., постійно);

– методичні консультації та роз’яснювальна робота щодо оптимізації природно-заповідної мережі Полтавщина на рівні територіальних громад (постійно);

– проведення постійно діючого науково-практичного семінару «Шляхи інтеграції природоохоронної та еколого-просвітницької діяльності» сумісно із Полтавською обласною організацією Українського товариства охорони природи (на районних методичних об’єднаннях вчителів біології, хімії, географії, екології, довкілля, природознавства, з представниками територіальних громад та ін.: Полтавський, Зіньківський, Гадяцький, Карлівський райони);

– забезпечено проведення наукових досліджень на території РЛП «Нижньоворсклянський»:

– із орнітології: аспірантові Київського національного університету імені Тараса Шевченка Човану О.О. (15-17.04.2017) – напрям «Орнітологія. Фауністика»;

– із зоології: науковцям Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена 19-20.06.2017 р. молодшому науковому співробітнику Пушкарю Т.І. (напрям «Безхребетні тварини. Комахи») та Некрасовій О.Д. (напрям «Хребетні тварини. Земноводні та Плазуни»).

– із мікології доценту кафедри природничо-математичних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, канд. біол. наук Беседіній І.С. та аспірантові відділу мікології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України  Макаренко Я.М. (14-17.09.2017 р.) – напрям «Мікобіота. Агарикальні гриби».

– із альгології аспіранту Інститут ботаніки НАН України Кривошеї О.М. (моніторинговий відбір проб у водоймах різного типу на території ландшафтного заказника «Лучківський» (17.01.2017, 03.04.2017, 08.10.2017 р.).

Проведені роботи з розробки картотеки дендрофлори на території дендропарку адміністративно-наукового центру (Смоляр Н.О.).

3. Еколого-просвітницька робота:

Відповідно до розробленого спільно з науковцями кафедри екології та охорони довкілля Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Положення про організацію польових біологічних практик студентської та учнівської молоді на природно-заповідних територіях, затвердженого наказом начальника обласного управління освіти від 03 травня 2006 року №287, еколого-просвітницька робота здійснювалася переважно через проведення навчально-пізнавальних екскурсій, навчальних екологічних практик терміном 1-6 днів. Безпосередньо на території РЛП у 2017 році за звітний період еколого-просвітницькою та навчальною роботою було охоплено понад 600 школярів загальноосвітніх шкіл Полтавської області (Кобеляцького, Полтавського, Диканського районів та міста Полтава), студентів вищих навчальних закладів Полтави (Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Полтавської державної аграрної академії, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та ін.).

Популяризація РЛП «Нижньоворсклянський» як рекреаційної природно-заповідної території здійснювалася заступником директора парку Н.О.Смоляр під час викладацької роботи зі студентами біологічних, геологічних та екологічних напрямів підготовки. Популяризаційна діяльність здійснювалася також серед учителів біології, хімії, географії, екології, природознавства Полтавської області та міст Полтава, Кременчук і Комсомольськ під час лекцій на курсах підвищення кваліфікації у Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (упродовж року), серед учителів і учнів Полтавської області на міських та обласних етапах Всеукраїнських природоохоронних конкурсів та конкурсів учнівських робіт по лінії МАНу, Всеукраїнської олімпіади з екології, осередкових (березень-травень 2017 р.) та обласного (27.04.2017 р.) етапів Всеукраїнського конкурсу екологічних агітбригад та театр-шоу щодо ресурсів і можливостей парку при організації науково-дослідницької діяльності школярів.

Адміністрацією парку надавалися наукові та організаційно-методичні консультації вчителям області з питань організації екологічних практик на території парку.

Організації заходів на території парку в межах Всесвітнього Дня довкілля (упорядкування території адміністративно-наукового центру, адміністративного корпусу та дендропарку), проведення весняної екологічної екскурсії для учасників.

Еколого-просвітницькою діяльністю на території РЛП за звітний період 2017 році були охоплені й інші групи рекреантів – представники місцевих територіальних громад, випускники Полтавського педагогічного університету, які в свій час проходили практику на біостаціонарі «Лучки» (тепер адміністративно-науковий центр парку), учасники конференцій та нарад.

4. Природоохоронно-популяризаційна діяльність:

Із метою популяризації регіонального ландшафтного парку та створення позитивного іміджу парку за звітний період реалізовано такі заходи:

– надання інтерв’ю інтернет-виданню Полтавщини та обласному радіо щодо збереження ранньовесняноквітуючих рослин, лісових ресурсів, особливостей рекреаційної діяльності на об’єктах природно-заповідного фонду, в тому числі й регіональних ландшафтних парків (Смоляр Н.О.);

– демонстрування на обласному телебаченні «Лтава» відеосюжетів про біорізноманітність РЛП «Нижньоворсклянський» та інших природно-заповідних територій Кобеляцького району у передачі «До чистих джерел»  (організатор і науковий консультант – Смоляр Н.О.);

– проведення зйомок відеосюжетів про біорізноманітність парку та напрями роботи адміністративно-наукового центру працівниками телерадіокомпанії «Лтава» (28 вересня 2017 р.), створення відеофільму «До 15-річчя регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський».

– висвітлення проведених працівниками парку природоохоронних та еколого-просвітницьких заходів на сторінках місцевих періодичних видань, у тому числі й рішень та питань сесій Кобеляцької районної ради та комісій із питань парку (постійно – директор парку та заступник директора);

– підготовка та подання для опублікування в місцевих періодичних видань (газети «ЕХО Кобеляк» та «Колос») популярних природоохоронних матеріалів (про збереження ранньовесняних рідкісних рослин,  еколого-просвітницьку роботу з відвідувачами парку, біорізноманітність дендропарку тощо); 

– виступ перед учителями та учнями на III етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології з доповіддю «РЛП «Нижньоворсклянський» – наукова лабораторія школярів з біології, екології, географії» (21.01.2017 р., Смоляр Н.О.);

– коментування екологічних питань та природоохоронних проблем регіону, на природно-заповідних територіях, в РЛП «Нижньоворсклянський» у передачах обласного радіо «Чиста хвиля», «Дорога кличе» та ін. (чотири передачі – Смоляр Н.О.);

– підготовка оригінал-макетів природоохоронних календариків та буклету про біорізноманітність РЛП «Нижньоворсклянський» (п’ять одиниць продукції, видано у 2017 році).

5. Господарська робота: 

За звітний період власними силами відремонтовано два човнових двигуни, зроблено поточний ремонт двох кабінетів в яких встановлено камін, пофарбовано приміщення для сторожів, закінчено ремонт ангару для вилученого водного та наземного транспорту, проведено косметичний ремонт складських приміщень (пофарбовано стіни, ворота, двері). Постійно проводяться роботи щодо упорядкування території адміністративно-наукового центру, дендропарку, ремонту водного і наземного транспорту, поточного ремонту двох кабінетів, а також інші господарські роботи здійснювалися за рахунок внутрішніх резервів парку. Всі працівники парку активно брали участь в упорядкуванні еколого-туристичних та навчальних маршрутів. Постійно проводилась робота з обкошування території адміністративно-наукового центру парку (дендропарку, фруктового саду, доріжок та ін.), посаджено берізки. Постійно проводиться обкошування прилеглої території та обочини на в’їзді до АНЦ.

За рахунок коштів, виділених у 2017 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області та співфінансування з районного бюджету, на виконання запиту «Матеріально-технічне забезпечення природоохоронних та рекреаційних заходів на території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (капітальні видатки), три човнових двигуна, причеп Верда для транспортування плавзасобів. 2 листопада 2017 року пройшов в системі Прозоро тендер на придбання човна на повітряній подушці Торнадо.

Для реалізації проекту «Створення еколого-натуралістичного парку як експериментально-дослідницького центру з метою розробки інноваційної моделі екологічної освіти та забезпечення умов реалізації екологічного туризму в Кобеляцькому районі» виділено 440000 грн. з обласного бюджету та 440000 з районного бюджету. Ці кошти вже частково освоєні, а саме придбано просвітницько-популяризаційну продукцію на 15000 грн. (календарики, буклети, папки з логотипом, блокноти), виготовляються стенди для облаштування музею природи, таблички та вказівники для туристичних маршрутів. Також розпочатий капітальний ремонт банного комплексу та кімнати музею природи, конференц-залу та фойє.

За рахунок коштів, виділених на реалізацію Програми фінансової підтримки регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» на 2016-2020 роки, працівникам парку заробітна плата  виплачуються своєчасно, податки на заробітну плату сплачуються своєчасно та в повному обсязі. Також придбано два ноутбуки, багатофункціональний пристрій, офісні меблі (столи, стільці, шафа), шини для автомобіля Нива, акумулятори для човнових двигунів та автомобіля, 1100 літрів бензину, для інспекторів рятувальні кола та страхувальні жилети.

У 2017 році за рахунок спонсорської допомоги від людей та організацій яким не байдужа доля парку, а це ПП Тараненко О.О., ТОВ Агрофірма Добробут, Таранушич А.О.,СФГ «Громада» керівник Жук С.М.,ТОВ «Енерготех» директор Островський І.В. ,ФГ «Анкор» Таран С.І., АФ «Урожай» керівник Гордійко В.М., ФГ «Ліс» керівник Лещенко І.В.,Дзюбенко О.І. Струк В.М.,Ткаченко О.І.,Балабан М.П.,СФГ «Відродження» керівник Дрига В.В., Єгоренко М.М., Копелець О.О. забезпечено службу охорони парку паливно-мастильними матеріалами, що дало змогу службі охорони Парку в період «Нерест -2017» із завданнями по охороні природно заповідної території під час нересту риби,справитись на відмінно. 

6. Кадрове та фінансове забезпечення:

Фінансування природно-заповідної установи здійснювалось за кошти місцевого бюджету відповідно до районної Програми фінансової підтримки РЛП «Нижньоворсклянський» на 2016-2020 рр., за рахунок обласного бюджету, за рахунок власних надходжень за надані послуги по відвідуванню території  парку з метою рибальства, а також спонсорської допомоги. 

Всього з районного бюджету на утримання ландшафтного парку у 2017 році  надійшло 575020 грн.із загального фонду, які були направлені на:

– заробітну плату – 448518 грн.;

– нарахування на заробітну плату – 98674,0грн.

– касове обслуговування – 300,0 грн.

– канцтовари  та папір – 2000,0 грн.

– пальне – 12472,0 грн.

– офісні меблі -8000,0 грн

– БФП -4000,0 грн.

Та 16000 грн. із спеціального фонду за які придбано два ноутбуки.

За звітний період  всього власних надходжень – 58300 грн. в тому числі:

– за відвідування території парку з метою любительського та спортивного рибальства, проживання в будиночках та наметах – 19300,0 грн.,

– спонсорська допомога – 39000,0 грн.

Дані кошти у звітному періоді використано на нижче наведені витрати: 

– касове обслуговування – 650,0 грн.;

– витратні матеріалів для комп’ютерної техніки (фарба, картридж) –765,0 грн.;

– ремонт, заправка принтера – 800,0 грн.; 

– паливно-мастильні матеріали – 19300,00 грн.;

– канцелярські товари, папір та поштові витрати – 900,0 грн.;

– ремонт та придбання автозапчастин до службового автомобіля – 1765,0 грн.

– ремонт та придбання запчастин для човнового двигуна – 34120,00

Із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області виділено на запит «Матеріально-технічне забезпечення природоохоронних та рекреаційних заходів на території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (капітальні видатки) 315000 грн. з яких освоєно 166020 тис. грн. За ці кошти придбано:

– два човнових двигуни – 147420,0 грн.

– причеп Верда для транспортування плавзасобів – 18600 грн.;

Виконання покладених на парк завдань забезпечувало 12 штатних одиниць 

Перелік штатних одиниць РЛП «Нижньоворсклянський» за 2017 рік

№ з/п    Посада            Кількість ставок    Кількість штатних одиниць

1            Директор                     1                                             1

2       Заступник директора 

    з наукової роботи                   0,5                                         1

3    Бухгалтер                             1                                           1

4    інспектор з охорони 

    природно-заповідного 

    фонду 1 категорії                   1                                             1

5    Інспектор з охорони 

    природно-заповідного    

    фонду 2 категорії                      5                                           5

7    Сторож                                    3                                           3

    Всього                                      11,5                                            12

 

 

Директор                                                               О.М.Шуліка