Інормує фонд

Наряд – допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

Перелік робіт з підвищеною небезпекою визначено наказом № 15 Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005. На підставі вказаного переліку на кожному підприємстві розробляється та затверджується свій перелік робіт підвищеної небезпеки відповідно до специфіки виробничої діяльності, особливе місце займають роботи, на які необхідно видавати наряди-допуски. Порушення в організації виконання цих робіт нерідко стають причинами нещасних випадків, а отже, й рівень виробничого травматизму , багато в чому залежить від якості розробки, впровадження, а також контролю за додержанням вимог відповідного нормативного документа.

Що ж таке наряд-допуск та хто його видає і коли він потрібен? Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки є спеціальним бланком, який містить розпорядження на безпечне виконання робіт.

Існує велика кількість різних бланків нарядів-допусків та журналів по їх реєстрації. Найбільш стабільним є бланк для виконання робіт з електробезпеки. Але при виконанні інших робіт його форму застосовувати некоректно, так як він не відображає їх специфіку. Те ж можна сказати і про журнали по їх реєстрації. На сьогодні їх налічується близько 13 варіантів, що відрізняються між собою кількістю та назвами граф. Тому більшість підприємств використовують одну з затверджених форм галузевих бланків, або використовують наряд-допуск, який найбільш підходить до специфіки їх робіт. При цьому на кожному підприємстві розробляється Положення про виконання робіт підвищеної небезпеки, форма наряду та галузеві інструкції з охорони праці, що затверджуються наказом.

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки має право видавати особа, призначена наказом по підприємству. Це повинна бути досвідчена особа, з відповідною освітою та досвідом (майстер, начальник ділянки і т.д.). Цей співробітник повинен бути атестованим з охорони праці. Особи, що видають наряд-допуск, визначають необхідність і обсяг робіт, умови безпечного виконання, здійснюють контроль щодо безпеки, визначають кваліфікацію відповідального керівника та виконавця, членів бригади. Керівник робіт зобов'язаний: особисто проінструктувати відповідального виконавця робіт та всіх задіяних працівників, про зміст, характер та обсяг роботи; провести поточний інструктаж з охорони праці; перевірити наявність усіх зазначених в наряді засобів індивідуального захисту; дати дозвіл на початок робіт. До наряду-допуску обов'язково включають такі пункти: заходи підготовчого характеру з обов'язковою відміткою про виконання; чисельність та склад бригади; відмітка про проведення необхідних інструктажів; з обов'язковим зазначенням часу початку і кінця робіт; документальне підтвердження завершення робіт. Видається він на термін, достатній для виконання поставленого завдання, з реєстрацією в журналі видачі та повернення цього документа. Якщо роботи не були виконані в строк, що зазначений в наряді-допуску, або відбулися зміни умов виробництва, то такі роботи припиняють з обов'язковим закриттям наряду-допуску. Продовжують роботи вже за новим нарядом-допуском. Будь-які зміни в складі, зазначених у наряді осіб, реєструють в додатку до наряду-допуску за спеціальною формою. Закінчення робіт фіксують в документах, підтверджують підписами та реєструють в журналі. Зберігається цей документ протягом 30 днів. Відповідальними за організацію та проведення робіт підвищеної небезпеки є: особи, що видають наряд-допуск; відповідальні керівники робіт; відповідальні виконавці робіт. Відповідальні керівники і виконавці повинні бути атестовані з питань охорони праці.

 

Страховий експерт з охорони праці

відділення виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

у Кобеляцькому районі Білогуб А.Ф.