Інформація за проект

Покращимо привабливість Кобеляцького краю 

У 2017 році районна рада успішно реалізовує проект, який передбачає створення в регіональному ландшафтному парку «Нижньоворсклянський» першого на Полтавщині еколого-просвітницького центру. В цьому році на конкурс проектів районна рада подала разом із сімома сільськими радами спільний проект, що має назву «Покращення привабливості Кобеляцького краю шляхом розвитку сільського туризму». Реалізація даного проекту в разі перемоги буде відбуватися у 2018 році. В значній мірі даний проект є продовженням попереднього, але охоплює значно більшу територію району  і має значно ширші цілі. А тепер про це  більш конкретно.

Сільський зелений туризм є невід`ємною складовою комплексного соціально-економічного розвитку села та одним із засобів вирішення багатьох сільських проблем. Він має дуже позитивний вплив на розширення сфери зайнятості сільського населення, особливо жінок. Ще дає селянам додатковий заробіток, розширює можливості зайнятості сільського господаря не тільки в виробничій сфері, а й у сфері обслуговування. Сільський зелений туризм – це плюси для економіки, охорони довкілля, поліпшення екологічної ситуації, це нові робочі місця, що стимулюють прилив молодих спеціалістів та бізнесу до сільської місцевості. В Україні ж він набуває все більшого значення як популярна форма відпочинку.

В умовах загострення соціоекологічної кризи, яка супроводжується падінням екологічної культури населення, актуальною проблемою є наближення людини до природи, формування її екологічної свідомості. У цьому процесі опорними є елементарні знання людини про природу, про вразливість її компонентів, про необхідність її раціонального використання та збереження. Експерти Всесвітньої Туристичної Організації сходяться на думці, що сільський туризм – складна багатоаспектна діяльність, що включає у себе пішохідні прогулянки, гірські походи та альпінізм, оздоровчі подорожі, полювання і рибальство та інші спеціалізовані форми туризму. Відмінні за принципами організації форми сільського туризму історично розвиваються в пізніх країнах і районах Європи. В Україні законодавчо закріплено термін «сільський зелений туризм», юридичний зміст якого трактується як відпочинок в українському селі. Цей термін у правовому полі України з`явився в 1996 р. Сільський зелений туризм охопив широкий спектр форм відпочинку в селі: від відпочинку в сільській місцевості з проживанням у сільських будинках і переміщенням автомобілем, велосипедом, човном, верхи, здійснення науково-дослідницької діяльності, відвідування релігійних місць, до відпочинку в сільських садибах особистих селянських господарств, ознайомлення з сільсько-господарською діяльністю, з певними подіями, святами, присвяченими виробництву сільгосппродуктів, із традиціями та звичаями певного регіону. Отже, сільський зелений туризм – це відпочинково-пізнавальний вид туризму, зосереджений на сільських територіях, який передбачає заняття різними формами активної і більшою мірою пасивної рекреації, без заподіяння шкоди природному навколишньому середовищу, і не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти їх потреби. 

За прогнозами економістів, туристична галузь у ХХІ ст. буде провідною у світовій економіці, також прогнозують зміну вподобань туристів – втома відпочивати в переповнених галасливих місцевостях. Перевагами сільського туризму є контакт із природою, тиша і спокій, здорове довкілля, чисте повітря та харчування. Для прикладу: на сьогодні в Західній Європі нараховується приблизно стільки ж ліжкомісць для відпочинку в сільській місцевості в приватних агрооселях, скільки у європейських готелях.

Саме з метою збереження унікальних природних комплексів Кобеляцького району, забезпечення умов для рекреації та розвитку зеленого туризму, проведення еколого-просвітницької роботи пропонується реалізація проекту.

Не менш важливу роль в реалізації проекту зможе відіграти Кобеляцький районний музей літератури і мистецтва ім. Олексія Кулика, який є центром збереження історико-культурної спадщини району.

Для реалізації даного проекту є необхідні умови: підтримка місцевої влади (програми, можливість співфінансування з боку районної ради, зацікавленість громад (Лучківської, Світлогірської, Григоро-Бригадирівської, Комендантівської, Шенгурівської, Лебединської, Підгорянської та інших сільських рад), Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка, Полтавською обласною організацією Українського товариства охорони природи, Полтавським обласним краєзнавчим музеєм та ін.; передбачається залучення кваліфікованих виконавців.

Упровадження нових, сучасних, більш ефективних форм господарювання, крім традиційних, покращить стан природного середовища і дозволить зберегти його для нащадків, так само як і славну історико-культурну спадщину Кобеляччини.

Даний проект передбачає такі заходи: 

по розбудові інфраструктури:

– благоустрій, облаштування та озеленення територій;

– створення туристичного маршруту;

– придбання туристичного та спортивного обладнання 

по розвитку еколого – історико-просвітницької діяльності: 

– розробка екотуристичних маршрутів на території Кобеляцького району та апробація їх;

– виготовлення та облаштування  вказівників та інформаційних щитів, знаків;

– видання туристично-просвітницької продукції 

по створенню матеріально-технічної бази:

– придбання необхідного туристичного інвентарю;

– облаштування місць для відпочинку та проведення заходів на визначених майданчиках

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела фінансування:

Загальний обсяг коштів –1200000 грн.

З них: від обласного бюджету – 600 000 грн., від  бюджету учасників конкурсу – 500000 грн., та залучені позабюджетні кошти – 100000 грн.

Організації-партнери, співвиконавці проекту: Кобеляцька районна рада, Лучківська, Світлогірська, Комендантівська, Григоро-Бригадирівська, Шенгурівська, Лебединська, Підгорянська сільські ради, Кобеляцька районна громадська організація «Козацька громада Кобеляцького району», регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський».

Оскільки основною метою подання даного проекту є  розвиток туризму в районі, його реалізація якнайкраще відповідатиме інтересам і потребам, насамперед, місцевих територіальних громад.

Розвиток сільського туризму в Кобеляцькому районі є не далекою перспективою, чиєюсь забаганкою, а найближчим завданням, для рішення якого існують усі передумови. Кобеляцький район як ніякий інший дуже багатий різноманітними пам’ятками природи, історії і культури, національними традиціями, можливостями отримання екологічно чистих продуктів, відпочинку в мальовничих умовах.

В разі перемоги в обласному конкурсі в засобах масової інформації районна рада обов’язково розмістить конкретні етапи проекту та переліки робіт у згаданих вище територіальних громадах.

Сподіваємось на перемогу, адже Кобеляцький район має всі необхідні передумови для подальшого розвитку туристичної індустрії: вигідне географічне положення, природні умови, історико-культурні, людські та матеріальні ресурси.