Інформація для депутатів

ОГОЛОШЕННЯ

Кобеляцька
районна рада наголошує, що відповідно до Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції» депутати місцевих рівнів, державні
службовці, посадові особи місцевого самоврядування, посадові та службові
особи інших органів державної влади, посадові особи юридичних осіб
публічного права, що одержують заробітну плату за рахунок державного чи
місцевого бюджету, особи, які постійно або тимчасово обіймають посади,
пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи
адміністративно-господарських обов’язків, або особи, спеціально
уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного
права незалежно від організаційно-правової форми, зобов’язані щорічно
до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Прохаємо
непрацюючих депутатів Кобеляцької районної ради вчасно подати
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2013 рік до відділу нормативно-правового,
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ради та управління
майном виконавчого апарату районної ради.

За довідками звертатися за
телефоном: 3-10-84